Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2016

SX8HOMER 2016

SX8HOMER 2016


START ON 15 OCT 2016   END ON 15 DEC 2016

Special Event station organized by Amateur Radio Club of Chios Island.

For SX8HOMER 2016 Award and QSL information please visit this link -->  CLICK

Δεν υπάρχουν σχόλια: