Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012

Επαναλειτουργία του Link 430.800


Το Link 430.800 που έχει σύνδεση με το R1 των Αθηνών επαναλειτούργησε με διαφορετικό υπότονο. Ο νέος Υποτονος είναι ΤΟΝΕ  77.