Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013

Εγκατάσταση Link με το R5 της Κρήτης

Εγκαταστάθηκε και λειτουργεί δοκιμαστικά Link με το R5 της Κρήτης. Η συχνότητα που λειτουργεί το Link είναι 432.400 Tone 67.
Ευχαριστούμε πολύ τους συναδέλφους απο την Κρήτη για τις δοκιμές.
73 de SZ8XIO