Δευτέρα, 5 Μαΐου 2014

Αυτή την εβδομάδα η συνάντηση στα γραφεία του Συλλόγου μας θα γίνει την Πέμπτη, λόγω της διεξαγωγής της μηνιαίας Διασυλλογικής Ασκήσεως των Ο.Ε.Α. της Ε.Ε.Ρ. Τα γραφεία του Συλλόγου θα είναι ανοικτά από τις 19.00. Ώρα έναρξης ασκήσεως: 21.30.
Επίσης θα γίνει εκπομπή στο σκέλος φωνής SSB της ασκήσεως, εκτός των γραφείων του Συλλόγου μας και από PORTABLE σταθμό, κάνοντας χρήση του βάν της Ο.Ε.Α. του Συλλόγου μας.
Προς ενημέρωση όλων των μελών του Συλλόγου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: